top of page

درباره عکس های Cu3

زندگینامه

برای من، عکاسی چیزی فراتر از گرفتن عکس‌های زیباست - این در مورد گرفتن احساس و ماهیت یک لحظه و به اشتراک گذاشتن آن با جهان است.

من به عنوان یک عکاس متعهد و مشتاق، دائماً به دنبال لحظه های جدید برای ثبت با دوربین هستم و چالش ها را به عنوان فرصت های جدید می بینم.

من ترجیح می دهم زندگی را از دریچه ببینم و به نقوش راه علاقه دارمn زنده می شود و به چیزی فوق العاده زیبا تبدیل می شودrt

لحظه ای به بررسی نمونه کارها من اختصاص دهید و در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید.

bottom of page